CÔNG TY TNHH TUYẾN CON-TEN-NƠ T.S. VIỆT NAM                 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lậpTự do – Hạnh Phúc

BẢNG NIÊM YẾT GIÁ

Cước vận tải hàng hoá container bằng đường biển, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng container đường biển

(Kèm theo Văn bản số TSLHCM20170107 ngày 20 tháng 06 năm 2017 & TSLHCM20171310 ngày 13 tháng 10 năm 2017

 của CÔNG TY TNHH TUYẾN CON-TEN-NƠ T.S. VIỆT NAM)   

   A. HÀNG XUẤT

TT

Tuyến vận tải

Đơn giá vận chuyển (VNĐ) 20/40'

Các loại phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển

Cảng xuất phát

Cảng đích

Phí THC (Terminal Handling Charge) PER 20'/40' (VNĐ)

Phí chứng từ (DOC  fee) PER BILL (VNĐ)

Phí chì (Seal fee) PER SET (VNĐ)

Phí điện giao hàng (Telex fee) PER BILL (VNĐ)

Phí truyền hải quan (AFR/AMS fee) PER BILL (VNĐ)

Phí chỉnh sửa bill (AMF fee) PER BILL (VNĐ)

Phí chạy điện (Power fee) PER HRS/20'/40' (VNĐ)

Phí lưu cont, lưu bãi (DEM/DET/STORAGE fee) VND

I

Container bách hoá (General purpose container) (20GP/40GP/40HQ)

 

Như bảng đính kèm

1

HỒ CHÍ MINH

OSAKA

6,840,000/13,680,000/13,680,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

660,000

860,000

 

2

HỒ CHÍ MINH

KOBE

6,840,000/13,680,000/13,680,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

660,000

860,000

 

3

HỒ CHÍ MINH

MOJI

6,840,000/13,680,000/13,680,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

660,000

860,000

 

4

HỒ CHÍ MINH

TOKYO

6,840,000/13,680,000/13,680,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

660,000

860,000

 

5

HỒ CHÍ MINH

YOKOHAMA

6,840,000/13,680,000/13,680,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

660,000

860,000

 

6

HỒ CHÍ MINH

NAGOYA

6,840,000/13,680,000/13,680,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

660,000

860,000

 

7

HỒ CHÍ MINH

YOKKAICHI

9,120,000/18,240,000/18,240,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

660,000

860,000

 

8

HỒ CHÍ MINH

HAKATA

9,120,000/18,240,000/18,240,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

660,000

860,000

 

9

HỒ CHÍ MINH

CHIBA

9,120,000/18,240,000/18,240,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

660,000

860,000

 

10

HỒ CHÍ MINH

HONGKONG

3,420,000/6,840,000/6,840,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

11

HỒ CHÍ MINH

XIAMEN

3,420,000/6,840,000/6,840,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

660,000

860,000

 

12

HỒ CHÍ MINH

SHEKOU

3,420,000/6,840,000/6,840,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

13

HỒ CHÍ MINH

XINGANG

4,560,000/9,120,000/9,120,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

14

HỒ CHÍ MINH

DALIAN

4,560,000/9,120,000/9,120,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

15

HỒ CHÍ MINH

QINGDAO

4,560,000/9,120,000/9,120,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

16

HỒ CHÍ MINH

LIANYUNGANG

4,560,000/9,120,000/9,120,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

17

HỒ CHÍ MINH

NINGBO

4,560,000/9,120,000/9,120,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

18

HỒ CHÍ MINH

SHANGHAI

3,420,000/6,840,000/6,840,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

660,000

860,000

 

 

19

HỒ CHÍ MINH

KEELUNG

3,420,000/6,840,000/6,840,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

20

HỒ CHÍ MINH

TAICHUNG

3,420,000/6,840,000/6,840,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

21

HỒ CHÍ MINH

KAOHSIUNG

3,420,000/6,840,000/6,840,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

22

HỒ CHÍ MINH

PUSAN

4,560,000/9,120,000/9,120,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

23

HỒ CHÍ MINH

KWANGYANG

4,560,000/9,120,000/9,120,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

24

HỒ CHÍ MINH

INCHON

4,560,000/9,120,000/9,120,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

25

HỒ CHÍ MINH

NORTH MANILA

4,560,000/9,120,000/9,120,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

26

HỒ CHÍ MINH

SOUTH MANILA

4,560,000/9,120,000/9,120,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

27

HỒ CHÍ MINH

MELBOURNE

22,800,000/45,600,000/45,600,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

28

HỒ CHÍ MINH

SYDNEY

22,800,000/45,600,000/45,600,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

29

HỒ CHÍ MINH

BRISBANE

22,800,000/45,600,000/45,600,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

32

HỒ CHÍ MINH

LAEM CHABANG

3,420,000/6,840,000/6,840,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

33

HỒ CHÍ MINH

BANGKOK

3,420,000/6,840,000/6,840,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

34

HỒ CHÍ MINH

LAT KRABANG

6,840,000/13,680,000/13,680,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

35

HỒ CHÍ MINH

JAKARTA

4,560,000/9,120,000/9,120,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

36

HỒ CHÍ MINH

PASIRGUDANG

4,560,000/9,120,000/9,120,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

37

HỒ CHÍ MINH

PORT KLANG

3,420,000/6,840,000/6,840,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

38

HỒ CHÍ MINH

PENANG

4,560,000/9,120,000/9,120,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

39

HỒ CHÍ MINH

SINGAPORE

3,420,000/6,840,000/6,840,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

40

HỒ CHÍ MINH

SIHANOUKVILLE

9,120,000/18,240,000/18,240,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

41

HỒ CHÍ MINH

NHAVA SHEVA

22,800,000/45,600,000/45,600,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

42

HỒ CHÍ MINH

MUNDRA

22,800,000/45,600,000/45,600,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

43

HỒ CHÍ MINH

CHENNAI

22,800,000/45,600,000/45,600,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

44

HỒ CHÍ MINH

JEBEL ALI

22,800,000/45,600,000/45,600,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

45

HỒ CHÍ MINH

ABU DHABI

22,800,000/45,600,000/45,600,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

46

HỒ CHÍ MINH

BANDAR ABBAS

22,800,000/45,600,000/45,600,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

47

HỒ CHÍ MINH

KARACHI

22,800,000/45,600,000/45,600,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

II

Container lạnh (Refeer container) (20RF/40RF)

 

 

1

HỒ CHÍ MINH

OSAKA

18,240,000/27,360,000

3,570,000/5,570,000/5,570,000

900,000

210,000

660,000

660,000

860,000

70,000/90,000

 

2

HỒ CHÍ MINH

KOBE

18,240,000/27,360,000

3,570,000/5,570,000/5,570,000

900,000

210,000

660,000

660,000

860,000

70,000/90,000

 

3

HỒ CHÍ MINH

MOJI

18,240,000/27,360,000

3,570,000/5,570,000/5,570,000

900,000

210,000

660,000

660,000

860,000

70,000/90,000

 

4

HỒ CHÍ MINH

TOKYO

18,240,000/27,360,000

3,570,000/5,570,000/5,570,000

900,000

210,000

660,000

660,000

860,000

70,000/90,000

 

5

HỒ CHÍ MINH

YOKOHAMA

18,240,000/27,360,000

3,570,000/5,570,000/5,570,000

900,000

210,000

660,000

660,000

860,000

70,000/90,000

 

6

HỒ CHÍ MINH

NAGOYA

18,240,000/27,360,000

3,570,000/5,570,000/5,570,000

900,000

210,000

660,000

660,000

860,000

70,000/90,000

 

10

HỒ CHÍ MINH

HONGKONG

18,240,000/22,800,000

3,570,000/5,570,000/5,570,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

70,000/90,000

 

11

HỒ CHÍ MINH

XIAMEN

18,240,000/22,800,000

3,570,000/5,570,000/5,570,000

900,000

210,000

660,000

660,000

860,000

70,000/90,000

 

12

HỒ CHÍ MINH

SHEKOU

18,240,000/22,800,000

3,570,000/5,570,000/5,570,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

70,000/90,000

 

13

HỒ CHÍ MINH

XINGANG

20,520,000/31,920,000

3,570,000/5,570,000/5,570,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

70,000/90,000

 

14

HỒ CHÍ MINH

DALIAN

20,520,000/31,920,000

3,570,000/5,570,000/5,570,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

70,000/90,000

 

15

HỒ CHÍ MINH

QINGDAO

20,520,000/31,920,000

3,570,000/5,570,000/5,570,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

70,000/90,000

 

16

HỒ CHÍ MINH

LIANYUNGANG

22,800,000/34,200,000

3,570,000/5,570,000/5,570,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

70,000/90,000

 

17

HỒ CHÍ MINH

NINGBO

18,240,000/31,920,000

3,570,000/5,570,000/5,570,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

70,000/90,000

 

18

HỒ CHÍ MINH

SHANGHAI

18,240,000/31,920,000

3,570,000/5,570,000/5,570,000

900,000

210,000

660,000

660,000

860,000

70,000/90,000

 

19

HỒ CHÍ MINH

KEELUNG

18,240,000/27,360,000

3,570,000/5,570,000/5,570,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

70,000/90,000

 

20

HỒ CHÍ MINH

TAICHUNG

18,240,000/27,360,000

3,570,000/5,570,000/5,570,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

70,000/90,000

 

21

HỒ CHÍ MINH

KAOHSIUNG

18,240,000/27,360,000

3,570,000/5,570,000/5,570,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

70,000/90,000

 

22

HỒ CHÍ MINH

PUSAN

18,240,000/34,200,000

3,570,000/5,570,000/5,570,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

70,000/90,000

 

23

HỒ CHÍ MINH

KWANGYANG

18,240,000/34,200,000

3,570,000/5,570,000/5,570,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

70,000/90,000

 

25

HỒ CHÍ MINH

NORTH MANILA

20,520,000/38,760,000

3,570,000/5,570,000/5,570,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

70,000/90,000

 

26

HỒ CHÍ MINH

SOUTH MANILA

20,520,000/38,760,000

3,570,000/5,570,000/5,570,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

70,000/90,000

 

27

HỒ CHÍ MINH

MELBOURNE

41,040,000/57,000,000

3,570,000/5,570,000/5,570,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

70,000/90,000

 

28

HỒ CHÍ MINH

SYDNEY

41,040,000/57,000,000

3,570,000/5,570,000/5,570,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

70,000/90,000

 

29

HỒ CHÍ MINH

BRISBANE

41,040,000/57,000,000

3,570,000/5,570,000/5,570,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

70,000/90,000

 

32

HỒ CHÍ MINH

LAEM CHABANG

20,520,000/29,640,000

3,570,000/5,570,000/5,570,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

70,000/90,000

 

33

HỒ CHÍ MINH

BANGKOK

20,520,000/29,640,000

3,570,000/5,570,000/5,570,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

70,000/90,000

 

35

HỒ CHÍ MINH

JAKARTA

20,520,000/29,640,000

3,570,000/5,570,000/5,570,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

70,000/90,000

 

36

HỒ CHÍ MINH

PASIRGUDANG

20,520,000/29,640,000

3,570,000/5,570,000/5,570,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

70,000/90,000

 

37

HỒ CHÍ MINH

PORT KLANG

20,520,000/29,640,000

3,570,000/5,570,000/5,570,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

70,000/90,000

 

III

Container đặc biệt (Special Container - 20'/40' (Open top, flat rack)

 

 

1

HỒ CHÍ MINH

OSAKA

68,400,000/91,200,000

3,920,000/6,120,000/6,120,000

900,000

210,000

660,000

660,000

860,000

 

 

2

HỒ CHÍ MINH

KOBE

68,400,000/91,200,000

3,920,000/6,120,000/6,120,000

900,000

210,000

660,000

660,000

860,000

 

 

3

HỒ CHÍ MINH

MOJI

68,400,000/91,200,000

3,920,000/6,120,000/6,120,000

900,000

210,000

660,000

660,000

860,000

 

 

4

HỒ CHÍ MINH

TOKYO

68,400,000/91,200,000

3,920,000/6,120,000/6,120,000

900,000

210,000

660,000

660,000

860,000

 

 

5

HỒ CHÍ MINH

YOKOHAMA

68,400,000/91,200,000

3,920,000/6,120,000/6,120,000

900,000

210,000

660,000

660,000

860,000

 

 

6

HỒ CHÍ MINH

NAGOYA

68,400,000/91,200,000

3,920,000/6,120,000/6,120,000

900,000

210,000

660,000

660,000

860,000

 

 

7

HỒ CHÍ MINH

HONGKONG

68,400,000/91,200,000

3,920,000/6,120,000/6,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

8

HỒ CHÍ MINH

XIAMEN

75,240,000/98,040,000

3,920,000/6,120,000/6,120,000

900,000

210,000

660,000

660,000

860,000

 

 

9

HỒ CHÍ MINH

SHEKOU

75,240,000/98,040,000

3,920,000/6,120,000/6,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

10

HỒ CHÍ MINH

XINGANG

75,240,000/98,040,000

3,920,000/6,120,000/6,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

11

HỒ CHÍ MINH

DALIAN

75,240,000/98,040,000

3,920,000/6,120,000/6,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

12

HỒ CHÍ MINH

QINGDAO

68,400,000/91,200,000

3,920,000/6,120,000/6,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

13

HỒ CHÍ MINH

LIANYUNGANG

75,240,000/98,040,000

3,920,000/6,120,000/6,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

14

HỒ CHÍ MINH

NINGBO

75,240,000/98,040,000

3,920,000/6,120,000/6,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

15

HỒ CHÍ MINH

SHANGHAI

75,240,000/98,040,000

3,920,000/6,120,000/6,120,000

900,000

210,000

660,000

660,000

860,000

 

 

16

HỒ CHÍ MINH

KEELUNG

75,240,000/98,040,000

3,920,000/6,120,000/6,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

17

HỒ CHÍ MINH

KAOHSIUNG

75,240,000/98,040,000

3,920,000/6,120,000/6,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

18

HỒ CHÍ MINH

PUSAN

79,800,000/102,600,000

3,920,000/6,120,000/6,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

19

HỒ CHÍ MINH

KWANGYANG

79,800,000/102,600,000

3,920,000/6,120,000/6,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

20

HỒ CHÍ MINH

NORTH MANILA

79,800,000/102,600,000

3,920,000/6,120,000/6,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

21

HỒ CHÍ MINH

SOUTH MANILA

79,800,000/102,600,000

3,920,000/6,120,000/6,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

22

HỒ CHÍ MINH

LAEM CHABANG

79,800,000/102,600,000

3,920,000/6,120,000/6,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

23

HỒ CHÍ MINH

BANGKOK

79,800,000/102,600,000

3,920,000/6,120,000/6,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

24

HỒ CHÍ MINH

JAKARTA

79,800,000/102,600,000

3,920,000/6,120,000/6,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

25

HỒ CHÍ MINH

PASIRGUDANG

79,800,000/102,600,000

3,920,000/6,120,000/6,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

26

HỒ CHÍ MINH

PORT KLANG

79,800,000/102,600,000

3,920,000/6,120,000/6,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

27

HỒ CHÍ MINH

SINGAPORE

79,800,000/102,600,000

3,920,000/6,120,000/6,120,000

900,000

210,000

660,000

 

860,000

 

 

*** Đối với mặt hàng nguy hiểm, áp dụng phí phụ thu cho hàng nguy hiểm 100/200usd (20’/40’)

 

DEM/DET/STORAGE CHARGE FOR OUTBOUND

 

CTNR TYPE

DEM (including VAT)

Free day

Quantum

Next days

 20'

 40'

DC/TANK

5

6th -10th

VND250,000

VND500,000

Thereafter

VND500,000

VND1,000,000

RF

2

Thereafter

VND1,130,000

VND2,260,000

OOG/DG

5

Thereafter

VND1,130,000

VND2,260,000

CTNR TYPE

DET (including VAT)

Free day

Quantum

Next days

 20'

 40'

DC/TANK

5

6th - 10th

VND250,000

VND500,000

Thereafter

VND500,000

VND1,000,000

RF

3

Thereafter

VND1,130,000

VND2,260,000

OOG/DG

3

Thereafter

VND1,130,000

VND2,260,000

CTNR TYPE

STORAGE (including VAT)

Free day

Quantum

Next days

20'

40'

DC/TANK

5

Thereafter

VND70,000

VND100,000

RF

2

Thereafter

VND70,000

VND100,000

OOG/DG

3

4th - 10th

VND120,000

VND240,000

Thereafter

VND240,000

VND480,000

 


 

B. HÀNG NHẬP

TT

Tuyến vận tải

Đơn giá vận chuyển (VNĐ) 20/40'

Các loại phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển

Cảng xuất phát

Cảng đích

Phí THC (Terminal Handling Charge) PER 20'/40' (VND)

Phí lệnh giao hàng (DO fee) PER BILL (VND)

Phí vệ sinh cont (cleaning fee) PER 20'40' (VND)

Phí cân bằng container (CIC fee) PER 20'/40' (VND)

Phí chỉnh sửabill (AMF fee) PER BILL (VND)

Phí chạy điện (Power fee) PER HRS/20'/40' (VND)

Phí lưu cont, lưu bãi (DEM/DET/STORAGE fee) VND

I

Container bách hoá (General purpose container)

 

Như bảng đính kèmNhư bảng đính kèm

1

OSAKA

HOCHIMINH

6,840,000/13,680,000/13,680,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

120,000/240,000

700,000/1,400,000

1,180,000

 

2

KOBE

HOCHIMINH

6,840,000/13,680,000/13,680,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

120,000/240,000

700,000/1,400,000

1,180,000

 

3

MOJI

HOCHIMINH

6,840,000/13,680,000/13,680,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

120,000/240,000

700,000/1,400,000

1,180,000

 

4

TOKYO

HOCHIMINH

6,840,000/13,680,000/13,680,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

120,000/240,000

700,000/1,400,000

1,180,000

 

5

YOKOHAMA

HOCHIMINH

6,840,000/13,680,000/13,680,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

120,000/240,000

700,000/1,400,000

1,180,000

 

6

NAGOYA

HOCHIMINH

6,840,000/13,680,000/13,680,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

120,000/240,000

700,000/1,400,000

1,180,000

 

7

YOKKAICHI

HOCHIMINH

13,680,000/27,360,000/27,360,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

120,000/240,000

700,000/1,400,000

1,180,000

 

8

HAKATA

HOCHIMINH

13,680,000/27,360,000/27,360,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

120,000/240,000

700,000/1,400,000

1,180,000

 

9

CHIBA

HOCHIMINH

13,680,000/27,360,000/27,360,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

120,000/240,000

700,000/1,400,000

1,180,000

 

10

HONGKONG

HOCHIMINH

4,560,000/9,120,000/9,120,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

120,000/240,000

700,000/1,400,000

1,180,000

 

11

XIAMEN

HOCHIMINH

9,120,000/18,240,000/18,240,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

120,000/240,000

700,000/1,400,000

1,180,000

 

12

SHEKOU

HOCHIMINH

9,120,000/18,240,000/18,240,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

120,000/240,000

700,000/1,400,000

1,180,000

 

13

XINGANG

HOCHIMINH

11,400,000/22,800,000/22,800,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

120,000/240,000

700,000/1,400,000

1,180,000

 

14

DALIAN

HOCHIMINH

11,400,000/22,800,000/22,800,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

120,000/240,000

700,000/1,400,000

1,180,000

 

15

QINGDAO

HOCHIMINH

11,400,000/22,800,000/22,800,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

120,000/240,000

700,000/1,400,000

1,180,000

 

16

LIANYUNGANG

HOCHIMINH

11,400,000/22,800,000/22,800,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

120,000/240,000

700,000/1,400,000

1,180,000

 

17

NINGBO

HOCHIMINH

11,400,000/22,800,000/22,800,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

120,000/240,000

700,000/1,400,000

1,180,000

 

18

SHANGHAI

HOCHIMINH

11,400,000/22,800,000/22,800,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

120,000/240,000

700,000/1,400,000

1,180,000

 

19

KEELUNG

HOCHIMINH

6,840,000/13,680,000/13,680,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

120,000/240,000

700,000/1,400,000

1,180,000

 

20

TAICHUNG

HOCHIMINH

6,840,000/13,680,000/13,680,000

2,720,000/4,120,000/4,120,000

900,000

120,000/240,000

700,000/1,400,000

1,180,000

 

21

KAOHSIUNG